Vår värdegrund

Vår värdegrund

Alla personer har rätt till ett värdigt liv och känna välbefinnande. För äldre och funktionshindrade som behöver hemtjänst finns svensk lagstiftning som värnar enskildas grundläggande rättigheter.

För att uppnå det ska äldreomsorgen bland annat värna och respektera den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning (5 kap. socialtjänstlagen).

Vi baserar vår värdegrund på den nationella värdegrunden för äldreomsorgen som gäller för verksamhet inom äldreomsorg enligt socialtjänstlagen.