Hemtjänst

Hemtjänst

Biståndsbeslutade insatser

Vi erbjuder utförandet av biståndsbeviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och omfattar följande:

  • Personlig omsorg, dvs. insatser som avser att stötta individen med den hjälp han/hon behöver kring sin person såsom t ex påklädning, dusch, toalettbesök mm.
  • Serviceinsatser, dvs. inköp, städ, tvätt eller fönsterputsning.
  • Trygghetslarm, dvs. akuta insatser dygnet runt hos våra brukare med trygghetslarm.
  • Ledsagning, dvs. är till för dig som på grund av din funktionsnedsättning behöver hjälp för att delta i fritids- och kulturaktiviteter. Syftet är att göra det möjligt att till exempel träffa vänner, delta i kultur- och föreningsliv och utöva sportaktiviteter. Ledsagning kan beviljas oavsett din ålder.
  • Avlösning i hemmet, dvs. hjälp av en avlösare som kommer hem till den närstående och tar över omsorgen under en begränsad tid så att anhörigvårdaren kan få möjlighet att koppla av och göra egna aktiviteter. Kontakta din biståndshandläggare eller den som arbetar med anhörigstöd i din kommun för information om avlösning i hemmet.

Tilläggstjänster 

  • Tilläggstjänster, dvs. tjänster som inte ingår i biståndsbeslut, t ex trägårdsarbete, snöskottning storstädning mm.
  • I vissa fall kan tilläggstjänster vara utökning av tid på den insats som brukaren har fått beviljad via biståndsbeslut men anser att tiden är inte tillräcklig.