Personlig assistans

Personlig assistans

Vi satsar på det som vi tycker är viktigast, kompetent och motiverad personal, bra bemötande och tillgänglighet när du behöver nå oss.

Personal

Rätt personal i omsorgskedjan är nyckeln till en trygg och säker assistans. Genom löpande kommunikation och uppföljning säkerställer vi att ledningen vet hur det går och att vi kan planera för rätt kompetens och erfarenhet. Vi ser till att planering av schema och kompetensutveckling fungerar. Det är dina önskemål som styr.

Företaget har kollektivavtal vilket är en trygghet för personalen som då kan fokusera på att göra ett bra jobb. 

Våra rekryteringsspecialister arbetar med att hitta de rätta personerna för varje uppdrag. Om något inte fungerar som vi kommit överens om kan vi snabbt hitta lösningar tillsammans.

Bemötande

Vi har regler för hur vi arbetar med utveckling av personalens bemötande. I grunden finns en policy för hur vår personal ska bemöta den assistansberättigade och anhöriga. Vi tydliggör att vi har alla olika roller med skyldigheter och rättigheter. Vår värdegrund ger också vägledning.

Tillgänglighet

Vi är tillgängliga för de som behöver kontakta vår verksamhet. Med tillgänglighet menar vi att det alltid går att nå personal och chefer när det behövs. Vi finns tillgängliga för assistansberättigade, anhöriga och personal.